აფთარისებრი ძაღლი - 24 მარტში 2012 - ნადირობა და თევზაობა