ჩაშუშული მტრედი წითელ ღვინოში. - 11 აპრილში 2012 - ნადირობა და თევზაობა