ღამის მონადირე - 23 მარტში 2012 - ნადირობა და თევზაობა